Over

Stichting Hollands Boegbeeld is in 2010 opgericht voor het samenwerkingproject Den Haag kust Scheveningen, waarin negen partners met elkaar samen hebben gewerkt om historische routes in kaart te brengen waarmee Den Haag aan de kust en Scheveningen verbonden is geraakt.
Het project Den Haag kust Scheveningen werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid Holland en de Kamer van Koophandel.

De stichting heeft ten doel vernieuwende educatieve projecten tot stand te brengen die bewustwording en maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen dan wel creatieve en analytische vermogens versterken.

Gerealiseerde projecten zijn inmiddels historische vertellingen met een verbinding naar het heden en de toekomst: ‘Kustverhalen’, ‘200 jaar koninkrijk’ en het huidige project ‘Heksenwaag, 750 jaar Oudewater’.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken met projecten:
– die uitnodigen om in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen;
– die de creativiteit en het analytisch vermogen versterken;
– die onderwerpen in een bredere context plaatsen, waardoor de interesse in een bepaalde thema of locatie wordt aangewakkerd;
– die verbinding leggen tussen verleden, heden en toekomst;
– die stimuleren dat meerdere partijen tot een gezamenlijk product komen;
– die de nieuwe mogelijkheden van het gebruik van nieuwe media voor educatie benutten en daarmee het gebruik van nieuwe media stimuleren.

 

De header-foto is gemaakt door Jurrien Vroom voor het project Den Haag kust Scheveningen