Organisatie

Stichting Hollands Boegbeeld is 6 mei 2010 opgericht en per 1 september 2020 beëindigd, omdat alle projecten succesvol zijn afgerond en de Stichting geen voornemen heeft om nieuwe projecten te ontwikkelen. Wij danken allen voor de getoonde belangstelling.

Namens het bestuur,

Angelique Schipper
coördinator/uitvoering

Voor de huidige activiteiten van Angelique Schipper zie LS-talent

Stichting Hollands Boegbeeld
Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Leidschendam-Voorburg

KvK: 27380450
RSIN: 822433114
Rekeningnummer: NL19 RABO 0125 7608 92