200 jaar koninkrijk

Deze voorstelling inmiddels afgerond.

Van koning Willem I tot koning Willem-Alexander en ons volk

In meer dan 79 bovenbouwklassen in het basisonderwijs is in 2014/2015 de voorstelling in de klas gegeven dat 200 jaar in één uur op een aanstekelijke manier in kaart brengt.
De bijdrage van € 50,- per groep kregen 79 bovenbouwgroepen terug als korting op de museumles van Muzee Scheveningen of het Haags Historisch Museum. Dit was mogelijkdoor de subsidie van Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds en SNS Reaalfonds (nu Fonds21).

foto_laatstegroepDeVijver_200jaarkoninkrijk

De 79e voorstelling Basisschool De Vijver, Den Haag

Het project ‘200 jaar koninkrijk’ voor de 80 bovenbouwklassen
Interactieve voorstelling in de klas – storytelling met accordeon – en aansluitend museumbezoek

Inleiding
Tijdens de tweejarige viering van het 200-jarig bestaan van ons koninkrijk (30 november 2013 – 30 november 2015) wordt stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen uit deze 200 jaar.

In de vertelling wordt 200 jaar koninkrijk en de verworvenheden voor het volk aan de hand van historische monumenten in Den Haag op een dusdanige manier verteld en bezongen dat de leerlingen een samenhangend beeld krijgen van de historie die zich voor een belangrijk deel vanuit Den Haag heeft ontwikkeld en worden geprikkeld de historie in de stad zelf te gaan ontdekken en ervaren.

De voorstelling is afgestemd op de lesbrief van ProDemos voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
De beleving kunt u versterken door de vertelling in de klas te verbinden aan een museale les bij Muzee Scheveningen of het
Haags Historisch Museum.

Voorstelling in de klas
Storytelling met accordeon met Powerpoint-presentatie

landing301113

Het is enorm druk op het strand. Er staan allemaal mensen in klederdracht. Wat is er aan de hand?
‘Onze koning komt, onze koning!’
Maar het is toch 200 jaar geleden dat prins Willem Frederik van Oranje hier landde met een houten schip The Warrior en met een sloep naar land werd geroeid? Wat gebeurt hier?

Verdieping museale les
De museumlessen bij Muzee Scheveningen geven inzicht in de periode vanaf de Franse bezetting tot vlak na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden.

De museumles bij de tentoonstelling ‘Vorstelijke voet aan wal’ laat zien hoe Napoleon de Nederlandse kust scherp in de gaten hield met seinposten langs de gehele kustlijn. Het waren woelige tijden op zee door het continentaal stelsel, er werd gesmokkeld en de vissers van Scheveningen konden geen vis vangen. De Scheveningers vieren nog elke 25 jaar feest vanwege de terugkeer van de Koning.

In de museumles van kinderarbeid tot leerplicht wordt verduidelijkt hoe belangrijk het is dat kinderen nu allemaal naar school moeten. Wat zou je allemaal niet kunnen doen als je niet leert lezen, schrijven en rekenen.

De museumles in het Haags Historisch Museum gaat dieper in op de ontstaan van het koninkrijk en de geschiedenis die hieraan vooraf ging; waarom kregen wij 200 jaar geleden een koning en hoe herinneren monumenten ons hieraan?

museumles_HaagsHistorischMuseum

Beide musea zijn met openbaar vervoer goed bereikbaar. Komt u met de auto voor een museumles naar Muzee Scheveningen, dan is bij Muzee Scheveningen voldoende parkeergelegenheid. Voor een aantal scholen behoort de fiets wellicht ook tot de mogelijkheden voor de bovenbouw-groepen.

Informatie
De voorstelling ‘200 jaar koninkrijk’ is een project van Stichting Hollands Boegbeeld, waarbij wordt samengewerkt met
Muzee Scheveningen en het Haags Historisch Museum voor het aanbod van de museale lessen.

De voorstelling is afgestemd op het lesmateriaal van ProDemos voor de bovenbouw van basisscholen, die een apart lespakket voor groep 7 en 8 heeft ontwikkeld.

Duur vertelling in de klas 1,5 uur (voor bovenbouw)
– interactieve vertelling met accordeon en Powerpoint-presentatie
60 minuten
– verwerkingsopdracht 30 minuten

Duur museale les
75 minuten

Kosten
Dankzij de subsidie van Fonds1818, Prins Bernhardfonds en
SNS REAAL Fonds kan de voorstelling in de klas tegen het gereduceerde tarief aangeboden worden voor € 50,- per klas.
De klas ontvangt vervolgens een voucher t.w.v. € 50, die ingeleverd kan worden voor een aansluitende museale les bij
Muzee Scheveningen of het Haags Historisch Museum.

Voor de museumles bij Muzee Scheveningen worden geen extra kosten gerekend (normaal € 2,75 per leerling). De museumles bij het Haags Historisch Museum kost € 3,75 per leerling minus de voucher van € 50,- per klas.

Over de lesbrieven van ProDemos voor groep 7 en 8 hebben de scholen een aparte mailing van ProDemos ontvangen. Een lespakket bestaat uit 35 leerlingenboekjes en een instructie voor de leerkracht. De lespakketten kosten € 10.

Klik hier voor informatie van ProDemos over het lespakket voor groep 7 en 8.

Planning
De tweejarige viering 200 jaar koninkrijk vindt plaats van 30 november 2013 tot 30 november 2015.
Gedurende deze periode worden de voorstellingen en de museumlessen ingepland.

Nadere informatie
Wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard contact opnemen.