Voorinschrijving nieuwe voorstelling ‘Aletta Jacobs, Viering 100 jaar Kiesrecht’

St. Hollands Boegbeeld ondersteunt de ‘Viering 100 jaar Kiesrecht’ met een nieuwe voorstelling  ‘Aletta Jacobs in de klas, Viering 100 jaar Kiesrecht’ voor de bovenbouw van de basisscholen en een uitvoering voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen in de Randstad kunnen hun belangstelling kenbaar maken voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 via info@hollandsboegbeeld.nl.

De voorstelling ‘Aletta Jacobs in de klas, Viering 100 jaar Kiesrecht’ is een follow-up van de voorstelling ‘200 jaar Koninkrijk’. Deze voorstelling werd door de docenten gewaardeerd met een gemiddelde van 8,9.

Wat houdt de viering ‘100 jaar Kiesrecht’ in?
Er is een landelijke stuurgroep ‘Kiesrecht’ ingesteld die zich bezighoudt met het ondersteunen van initiatieven m.b.t. Viering 100 jaar Kiesrecht. Zie www.100jaarkiesrecht.nl. Deze voorstelling is een van de initiatieven.
December 1917 werd het mannenkiesrecht ingevoerd. Pas in september 1919 kregen vrouwen ook stemrecht. Mensen gingen massaal de straat op om voor elkaar te krijgen dat ze mochten stemmen. Toen ze eenmaal stemrecht kregen was stemmen tot 1970 verplicht. Nu niet meer. Ga jij als je 18 bent je stem laten horen?

De eerstvolgende verkiezingen zijn: gemeenteraadsverkiezingen, provincie en waterschappen in 2018 en de Europese Verkiezingen in 2019. Wist je dat in de Europese Unie meer mensen wonen dan in de Verenigde Staten?

Aletta Jacobs door Angelique Schipper

Wat kunt u verwachten?
Evenals bij de voorstelling ‘200 jaar Koninkrijk’ zal Angelique Schipper met de voorstelling ‘Aletta Jacobs in de klas, viering 100 jaar kiesrecht’ de geschiedenis op een zodanige aantrekkelijke manier in kaart brengen dat het de leerlingen inzicht geeft en een goede kapstok biedt voor actief burgerschap. Bij de voorstelling wordt gebruik gemaakt van een ondersteunende powerpointpresentatie en voor basisonderwijs interactieve liedjes op de accordeon. ‘Aletta Jacobs in de klas, Viering 100 jaar Kiesrecht’ past uitstekend bij lessen Geschiedenis en Maatschappijleer.

De voorstelling voor de bovenbouw van de basisscholen (6/7/8) duurt 50 minuten met aansluitend een verwerkingsopdracht van 30 minuten (totaal 1,5 uur).

De voorstelling voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs (1/2) duurt 30 minuten met een flitsopdracht aan het einde (totaal 45 minuten)

Kosten
De voorstelling bedraagt € 75,- per klas, btw vrijgesteld, en wordt mede mogelijk gemaakt door aanvullende subsidies. De voorstelling sluit aan op het aanbod van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Voor scholen biedt ProDemos gratis dagprogramma’s Binnenhof aan voor alle schooltypen (www.prodemos.nl)

Planning
Er is sprake van een 2-jarige viering tijdens de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019.
Basisscholen kunnen bijvoorbeeld de voorstelling in 2017/2018 inplannen voor groep 7 en 8 en in schooljaar 2018/2019 voor groep 6 en 7.
Voortgezet Onderwijs kan bijvoorbeeld in schooljaar 2017/2018 de voorstelling inplannen voor zowel leerjaar 1 en 2 of alleen 2, zodat voor leerjaar 2018/2019 nogmaals leerjaar 2 ingepland kan worden.

Aletta Jacobs
“Ik ben de eerste vrouw in Nederland
die haar artsendiploma heeft behaald
Nu wil ik ook mogen kiezen
want ik heb net als de mannen
belasting betaald.”

Aansluiting Kerndoelen Basisonderwijs
Oriëntatie op jezelf en de wereld
De voorstelling sluit aan bij de kerndoelen 36 en 53.
36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Aansluiting Kerndoelen Voortgezet Onderwijs
Mens en Maatschappij
44 De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen worden,