1e voorstelling 200 jaar koninkrijk

Vrijdag 14 februari gaat de eerste voorstelling ‘200 jaar koninkrijk’ de lucht in op basisschool De Parachute in Voorburg. 

Van Koning Willem I tot Koning Willem- Alexander en ons volk

De voorstelling is een project van St. Hollands Boegbeeld en maakt onderdeel uit van de viering van ‘200 jaar koninkrijk’.
Wie waren onze koningen en koninginnen de afgelopen 200 jaar en hoe heeft ons volk steeds meer te zeggen gekregen?
Er wordt samengewerkt met Muzee Scheveningen en het
Haags Historisch museum voor het aanbieden van verdiepende museumlessen.

De opening wordt verricht door de voorzitter van St. Hollands Boegbeeld, mw. drs. N. Hagedoorn.

Basisschool De Parachute krijgt vervolgens de eerste voucher t.w.v.
€ 50,- overhandigd door Muzee Scheveningen en het Haags Historisch Museum.
Met de voucher krijgen de scholen € 50,- korting per groep als zij een aansluitende museumles bij één van de twee musea gaan volgen.

Na de overhandiging vindt de voorstelling in de klas plaats: een historische vertelling door Angelique Schipper met liedjes op de accordeon en gebruik makend van beeldmateriaal op het smartbord. Na de voorstelling gaan de leerlingen aan de slag met een opdracht en krijgen zij een koninklijke beloning.

Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Fonds 1818, het Prins Bernhard Cultuurfonds en SNS REAAL Fonds.
De Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer heeft de eigen bijdrage voor twee basisscholen in Leidschendam-Voorburg voor haar rekening genomen.

De voorstelling gaat in 79 bovenbouwklassen in Den Haag en Leidschendam-Voorburg gespeeld worden gedurende de tweejarige viering van het koninkrijk tot 30 november 2015.

Programma 14 februari
12.30 – 13.00
Ontvangst genodigden
13.00 – 13.15
Opening in groep 8 door voorzitter St. Hollands Boegbeeld mw. drs. N. HagedoornOverhandiging voucher € 50,- door Muzee Scheveningen en Haags Historisch Museum
13.15 – 14.15
Eerste voorstelling 200 jaar koninkrijk in groep 8
14.15 – 14.45
Eerste verwerkingsopdracht met koninklijke beloning

Meer informatie over de viering van ‘200 jaar koninkrijk’ in regio
Den Haag vindt u als u op onderstaande afbeelding klikt.

200jaarkoninkrijk_DH_01_0072_kleur