Organisatie

Bestuur:

Stichting Hollands Boegbeeld is 6 mei 2010 opgericht.
Het bestuur bestaat uit:

1. mw. drs. Nanda Hagedoorn, voorzitter  

2. dhr. drs. Jan Nienhuis, penningmeester 

3. mw. J. Tichelaar

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Organisatie:

Angelique Schipper, coördinator

 

Evaluatie 2014/2015 Voorstellingen ‘200 jaar Koninkrijk’

FinanciëleVerantwoording Voorstellingen ‘200 jaar Koninkrijk’

 

 

 

Stichting Hollands Boegbeeld
Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Leidschendam-Voorburg

KvK: 27380450
RSIN: 822433114
Rekeningnummer: NL19 RABO 0125 7608 92