Voorinschrijving nieuwe voorstelling ‘100 jaar Kiesrecht’

St. Hollands Boegbeeld ondersteunt de ‘Viering 100 jaar Kiesrecht’ met een nieuwe voorstelling  in de klas voor de bovenbouw van de basisscholen en een uitvoering voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen in de Randstad kunnen hun belangstelling kenbaar maken voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 via info@hollandsboegbeeld.nl.

De voorstelling ‘100 jaar Kiesrecht’ is een follow-up van de voorstelling ‘200 jaar Koninkrijk’. Deze voorstelling werd door de docenten gewaardeerd met een gemiddelde van 8,9.

Wat houdt de viering ‘100 jaar Kiesrecht’ in?
Er is een landelijke stuurgroep ‘Kiesrecht’ ingesteld die zich bezighoudt met het ondersteunen van initiatieven m.b.t. Viering 100 jaar Kiesrecht. Zie www.100jaarkiesrecht.nl. Deze voorstelling is een van de initiatieven.
December 1917 werd het mannenkiesrecht ingevoerd. Pas in september 1919 kregen vrouwen ook stemrecht. Mensen gingen massaal de straat op om voor elkaar te krijgen dat ze mochten stemmen. Toen ze eenmaal stemrecht kregen was stemmen tot 1970 verplicht. Nu niet meer. Ga jij je stem laten horen als je 18 bent?

IMG_9111

Wat kunt u verwachten?
Evenals bij de voorstelling ‘200 jaar Koninkrijk’ zal de voorstelling ‘100 jaar kiesrecht’ de geschiedenis op een zodanige aantrekkelijke manier in kaart brengen dat het de leerlingen een goede kapstok biedt voor actief burgerschap. Bij de voorstelling wordt gebruik gemaakt van een ondersteunende powerpointpresentatie en voor basisonderwijs interactieve liedjes op de accordeon.

De voorstelling voor de bovenbouw van de basisscholen (6/7/8) duurt 50 minuten met aansluitend een verwerkingsopdracht van 30 minuten (totaal 1,5 uur).

De voorstelling voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs (1/2) duurt 30 minuten met een flitsopdracht aan het einde (totaal 45 minuten)

Kosten
De voorstelling bedraagt € 75,- per klas, btw vrijgesteld, en wordt mede mogelijk gemaakt door aanvullende subsidies. De voorstelling sluit aan op het aanbod van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Voor scholen biedt ProDemos gratis dagprogramma’s Binnenhof aan voor alle schooltypen (www.prodemos.nl)

Planning
Er is sprake van een 2-jarige viering tijdens de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019.
Basisscholen kunnen bijvoorbeeld de voorstelling in 2017/2018 inplannen voor groep 7 en 8 en in schooljaar 2018/2019 voor groep 6 en 7.
Voortgezet Onderwijs kan bijvoorbeeld in schooljaar 2017/2018 de voorstelling inplannen voor zowel leerjaar 1 en 2 of alleen 2, zodat voor leerjaar 2018/2019 nogmaals leerjaar 2 ingepland kan worden.


Als je moeder zegt: ‘Ga naar je kamer’
Vraag je: ‘De Eerste of de Tweede?’
En als ze zegt dat je praatjes hebt
Vraag je: ‘Moet ik dan naar het Torentje of naar het Kabinet?’

Aansluiting Kerndoelen Basisonderwijs
Oriëntatie op jezelf en de wereld
De voorstelling sluit aan bij de kerndoelen 36 en 53.
36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Aansluiting Kerndoelen Voortgezet Onderwijs
Mens en Maatschappij
44 De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen worden,

100e Voorstelling Heksenwaag

Het project ‘750 jaar Oudewater’ is inmiddels afgerond.
Het is wel mogelijk om op individuele basis voorstellingen te boeken op uw eigen locatie of in overleg met het museum in de Heksenwaag.
Antje de Sprookjesheks voor kinderen van 4-8 jaar en
750 jaar Heks voor iedereen van 9-99 jaar.

Artikel AD Groene Hart, 20 juni 2016

Artikel AD Groene Hart, 20 juni 2016

Fotoreportage 100e voorstelling op 18 juni 2016 door Jan Kooijman

Fotoreportage 100e voorstelling op 18 juni 2016 door Jan Kooijman

Voorstellingen in de Heksenwaag Oudewater

Vanaf 11 april 2015 tot de zomervakantie 2016 zijn er speciale voorstellingen in museum De Heksenwaag in Oudewater.
De voorstellingen zijn een project van St. Hollands Boegbeeld van start in het kader van 750 jaar Oudewater:
de voorstellingen Antje de Sprookjesheks voor 4-8 jaar en 750 jaar Heks voor iedereen van 9-99 jaar die nieuwsgierig is naar de geschiedenis van de Heks: bij de Heksenwaag in Oudewater.
In totaal zijn er 50 speeldagen: 25 voor het publiek in de vrije tijd en 25 voor scholen. In totaal gaat het om 100 voorstellingen.
De voorstelling wordt door de scholen die inmiddels hebben deelgenomen met een ruime 8 gewaardeerd.
Reserveren gaat via: www.hoenu.nl regio Utrecht.
Voor scholen kan contact opgenomen worden met info@hollandsboegbeeld.nl.
Een waardevolle voorstelling waar de geschiedenis een actuele rol kan vervullen in het heden. In de middeleeuwen was de heks de zondebok, wie is dat nu? In de Heksenwaag in Oudewater werd eerlijk gewogen. Wordt er nu ook eerlijk gewogen?

Affiche Voorstellingen Heksenwaag 750 jaar Oudewater Angelique Schipper Antje de Sprookjesheks 750 jaar Heks Hollands Boegbeeld data

artikelADGroeneHart_230415

Voorstelling in de klas ‘200 jaar koninkrijk’ groot succes

Op 14 februari ging de eerste voorstelling van start op basisschool De Parachute in Leidschendam-Voorburg. Na de opening door de voorzitter van St. Hollands Boegbeeld, mw. drs. N. Hagedoorn, kreeg de klas de eerste voucher overhandigd door het Haags Historisch Museum waarmee de school korting krijgt op een aanvullende museumles bij Muzee Scheveningen of het Haags Historisch Museum.
Haagse Dingen was erbij en maakte er een mooie videoreportage van.
Inmiddels zijn 60 van de 80 voorstellingen ingepland. De eerste 20 voorstellingen zijn gespeeld en beoordeeld met achten, negens en zelfs een 10!

Is uw school ook geïnteresseerd, laat het ons weten. Op basis van de huidige positieve resultaten willen wij proberen om meer voorstellingen te kunnen aanbieden (tot november 2015).

1e voorstelling 200 jaar koninkrijk

Vrijdag 14 februari gaat de eerste voorstelling ‘200 jaar koninkrijk’ de lucht in op basisschool De Parachute in Voorburg. 

Van Koning Willem I tot Koning Willem- Alexander en ons volk

De voorstelling is een project van St. Hollands Boegbeeld en maakt onderdeel uit van de viering van ‘200 jaar koninkrijk’.
Wie waren onze koningen en koninginnen de afgelopen 200 jaar en hoe heeft ons volk steeds meer te zeggen gekregen?
Er wordt samengewerkt met Muzee Scheveningen en het
Haags Historisch museum voor het aanbieden van verdiepende museumlessen.

De opening wordt verricht door de voorzitter van St. Hollands Boegbeeld, mw. drs. N. Hagedoorn.

Basisschool De Parachute krijgt vervolgens de eerste voucher t.w.v.
€ 50,- overhandigd door Muzee Scheveningen en het Haags Historisch Museum.
Met de voucher krijgen de scholen € 50,- korting per groep als zij een aansluitende museumles bij één van de twee musea gaan volgen.

Na de overhandiging vindt de voorstelling in de klas plaats: een historische vertelling door Angelique Schipper met liedjes op de accordeon en gebruik makend van beeldmateriaal op het smartbord. Na de voorstelling gaan de leerlingen aan de slag met een opdracht en krijgen zij een koninklijke beloning.

Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Fonds 1818, het Prins Bernhard Cultuurfonds en SNS REAAL Fonds.
De Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer heeft de eigen bijdrage voor twee basisscholen in Leidschendam-Voorburg voor haar rekening genomen.

De voorstelling gaat in 79 bovenbouwklassen in Den Haag en Leidschendam-Voorburg gespeeld worden gedurende de tweejarige viering van het koninkrijk tot 30 november 2015.

Programma 14 februari
12.30 – 13.00
Ontvangst genodigden
13.00 – 13.15
Opening in groep 8 door voorzitter St. Hollands Boegbeeld mw. drs. N. HagedoornOverhandiging voucher € 50,- door Muzee Scheveningen en Haags Historisch Museum
13.15 – 14.15
Eerste voorstelling 200 jaar koninkrijk in groep 8
14.15 – 14.45
Eerste verwerkingsopdracht met koninklijke beloning

Meer informatie over de viering van ‘200 jaar koninkrijk’ in regio
Den Haag vindt u als u op onderstaande afbeelding klikt.

200jaarkoninkrijk_DH_01_0072_kleur